Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jakby to było, gdyby nie istniały pieniądze? Tak właśnie. Gdyby na świecie nie było pieniędzy, a więc podstawowego środka płatniczego. Bez pieniędzy świat wyglądałby